Giao hàng và Lắp đặt

Tủ Bếp

 • Thời gian giao hàng: 15 ngày
 • MIỄN PHÍ giao hàng trong các quận nội thành Tp.Hồ Chí Minh, áp dụng cho các đơn hàng trị giá trên 10 triệu.
 • Đối với khu vực các tỉnh lân cận: Tính phí hợp lý theo dựa trên quãng đường vận chuyển.
 • Thời gian thi công lắp đặt: 1 hệ/ 02 ngày

Cửa Gỗ

 • Thời gian giao hàng: 15 ngày
 • MIỄN PHÍ giao hàng trong các quận nội thành Tp.Hồ Chí Minh, áp dụng cho các đơn hàng trị giá trên 10 triệu.
 • Đối với khu vực các tỉnh lân cận: Tính phí hợp lý theo dựa trên quãng đường vận chuyển.
 • Thời gian thi công lắp đặt: 5 bộ cửa/ ngày

Sàn Gỗ

 • Thời gian giao hàng: 7 ngày
 • MIỄN PHÍ giao hàng trong các quận nội thành Tp.Hồ Chí Minh, áp dụng cho các đơn hàng trị giá trên 10 triệu.
 • Đối với khu vực các tỉnh lân cận: Tính phí hợp lý theo dựa trên quãng đường vận chuyển.
 • Thời gian thi công lắp đặt: 50 m2/ ngày

MIỄN PHÍ giao hàng trong các Quận nội thành Tp.Hồ Chí Minh, áp dụng cho các đơn hàng trị giá trên 10 triệu.
Đối khu vực các tỉnh lân cận: Tính phí hợp lý theo dựa trên quãng đường vận chuyển.