Cơ hội nghề nghiệp Trường Thắng

Chúng tôi không chỉ tập trung phát triển sản phẩm mà còn phát triển con người

Chúng tôi luôn quan tâm đến việc đào tạo con người, xây dựng tinh thần đồng đội và thúc đẩy hợp tác chuyên sâu. Chúng tôi muốn nhiều hơn một nơi làm việc thông thường. Ở đó, mỗi thành viên là một phần quan trọng của tập thể; được tôn trọng và làm chủ công việc của mình.

Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh, hướng đến thị trường nội địa và quốc tế; Trường Thắng cần tuyển dụng bổ sung thêm nhiều vị trí để hoàn thiện hơn nữa bộ máy nhân sự; đáp ứng nhu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.
Giám sát công trường
Xem thêm
Chuyên viên bán hàng B2B
Xem thêm
Chuyên viên bán hàng
Xem thêm
Quản lý bán hàng khu vực
Xem thêm