SALE Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cũ và mới. Truy cập tại đây.

Chính Sách Bảo Hành, Bảo Trì

Với chế độ chăm sóc khách hàng, bảo hành, bảo trì uy tín và nhanh chóng, hãy để Trường Thắng đồng hành cùng bạn để cuộc sống thêm nhẹ nhàng!

1. Thời gian bảo hành

Chính sách bảo hành được áp dụng kể từ ngày nghiệm thu công trình và sau khi Khách Hàng đã thanh toán toàn bộ công nợ cho Trường Thắng.

– Đối với vật liệu gỗ: 3 năm. 

– Đối với phụ kiện Blum: trọn đời theo tuổi thọ sản phẩm. 

– Đối với những thiết bị của nhà cung cấp khác (Teka, Hafele, Bosch, Vicostone…) (nếu có) Khách Hàng giữ phiếu bảo hành của nhà cung cấp đó, hoặc số seri trên bao bì (trường hợp bảo hành điện tử) để đảm bảo sản phẩm được bảo hành theo đúng quy định. Sau khi nghiệm thu, Trường Thắng có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ phiếu bảo hành cho Khách Hàng để Khách Hàng có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

2. Phạm vi bảo hành

– Trường Thắng có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế cho Khách Hàng: 

– Các trường hợp không áp dụng chính sách bảo hành 

Trường hợp lỗi sản phẩm xảy ra do việc bảo quản không đúng quy định như mục trên đã nêu, Trường Thắng sẽ sửa chữa hoặc thay thế với chi phí thỏa thuận giữa 2 bên.

3. Bảo trì